Ežeras Išnarai

Ežeras priklauso Žeimenos baseinui. Krantai nuolaidūs, beveik ežero dalį supa miškai, tik pietinėje pakrantėje vyrauja krūmynai. Nendrių juosta plati, iki 100 m pločio. Vanduo skaidrus, dugne auga maurabragainiai dumbliai, tarp jų įsiterpia plūdžių bendrijos. Ežero plotas – 308 ha, vidutinis gylis –1,2 m, didžiausias gylis – 3,1 m.

Baseinas Didžiausias

gylis, m

Vidutinis

gylis, m

Plotas valstybinės reikšmės

 ežerų  sąraše,  ha

Savivaldybė Tyrimų

 metai

Žeimenos 3.1 1.2 308.4 Molėtų raj. 2014-2015

Pagal žuvininkystės tipą Išnarų ežeras yra priskiriamas lydekiniams vandens telkiniams. Lydekų produkcijos dalis (47,7%) šiame ežere išties yra viena didžiausių.

Išnarų ežero žuvų išteklių būklė yra ant ribos tarp vidutinės ir geros. Mažas plėšriųjų žuvų gausumas bei nepakankama amžinių grupių įvairovė ešerių laimikiuose neatitinka optimalių verčių. Plėšriųjų žuvų santykinė biomasė sudaro 24,3% bendros Išnarų ežero žuvų biomasės (optimaliu atveju turėtų sudaryti ≥ 20% bendros žuvų biomasės). 

Žuvų įveisimo apimtys ir efektyvumas

2010-2015 m. laikotarpiu į Išnarų ež. kasmet leisti unguriai, 2010-2011 m. įleista sterkų,  2010-2012 ir 2014 m. leistos lydekos, o 2014 m. žuvinta vienų metų amžiaus šamais bei dvivasariais lynais. Iš minėtų žuvų rūšių 2014-2015 m. vykdytų tyrimų metu laimikiuose pasitaikė lydekos, lynai ir šamai. Unguriai laimikiuose statomaisiais tinklais retai pasitaiko dėl natūralių priežasčių, tad jų įveisimo efektyvumas nevertintas. 2014 – 2015 m. žuvų laimikiuose pasitaikė 2+ amžiaus šamų individai, atitinkantys 2014 m į ežerą suleistų 1 m. amžiaus individų generaciją bei į Galuonų ežerą 2012 m. suleistų vienvasarių šamų generaciją (Išnarų ež. su Galuonų ež. jungiasi plačia protaka). Kadangi visi sugauti šamai buvo to paties amžiaus, didelė tikimybė, kad visi jie – dirbtinio veisimo, jų suleidimas į Išnarų ež. buvo rezultatyvus. Taip pat, nemaža tikimybė, kad bent dalis Išnarų ež, šamų populiacijos yra iš Galuonų ež. atmigravę individai (į pastarąjį ežerą šamų leista, bet nesugauta). 

Lydekų laimikiuose Išnarų ežere 2014-2015 m. absoliučią daugumą sudarė 3+ – 5+ amžiaus individai, t.y. 2010-2012 m. įveisimo generacijas atitinkančios lydekos. Be to, tiek lydekų gausumas laimikiuose, tiek apskaičiuotas gausumas ploto vienete yra gana dideli, o tai leidžia manyti, kad 2010-2012 m. vykdytas lydekų įveisimas buvo efektyvus.

Sterkų, kurie į Išnarų ežerą buvo leisti 2010-2011 m., 2014-2015 m. laimikiuose nepasitaikė, o  lynų laimikius Išnarų ež. sudarė vien tik įveisimo generacijos neatitinkančios, vyresnės žuvys. Apibendrinant, šių rūšių įveisimas nedavė pageidaujamo efekto.