Ežeras Galuonai

Ežeras priklauso Žeimenos baseinui. Krantai nuolaidūs, apyežeryje vyrauja pievos, nedideli miškeliai, priekrantė gana tankiai užstatyta sodybomis.  Nendrynai nevienodai išsivystę, vietomis iki 150 m. pločio. Vyraujantis gruntas priekrantėje – smėlis. Vanduo skaidrus, giliau auga ištisiniai limneidų sąžalynai, vyraujanti rūšis – paprastoji nertis. Ežero plotas – 586 ha, vidutinis gylis – 5,5 m, didžiausias gylis – 17 m.

Baseinas Didžiausias

gylis, m

Vidutinis

gylis, m

Plotas valstybinės reikšmės

 ežerų  sąraše,  ha

Savivaldybė Tyrimų

 metai

Žeimenos 17.1 5.5 586.5 Molėtų raj. 2014-2015

Galuonų ežero žuvų išteklių būklė laikytina vidutine. Prastą įvertinimą lemia santykinai per maža plėšriųjų žuvų gausa, siauras amžinių klasių spektras lydekų laimikiuose bei pernelyg maža vertingų, verslinio dydžio žuvų biomasė. Plėšriųjų žuvų santykinė biomasė siekia net 27,8% bendros Galuonų ežero žuvų biomasės. Galuonų ežero žuvų bendrijos tyrimai anksčiau buvo vykdyti 2006 metais. Tuo metu ežere sugautos 8 rūšių žuvys, nesugauta sterkų, kurie pasitaikė 2015 m. laimikiuose. 

Žuvų įveisimo apimtys ir efektyvumas

2010-2015 m. laikotarpiu į Galuonų ež. kasmet leisti unguriai, lydekos leistos 2011 ir 2014 m., 2010-2012 m. į ežerą leista šamų, o 2012 ir 2014 m. – sterkų.  Iš minėtų žuvų rūšių 2014-2015 m. vykdytų tyrimų metu laimikiuose pasitaikė tik lydekos ir sterkai. Lydekų laimikius Galuonų ežere 2014-2015 m. sudarė tik 3+ ir 4+ amžiaus individai, t.y. 2011 m. įveisimo generaciją atitinkančios lydekos.  Be to, tiek lydekų gausumas laimikiuose, tiek apskaičiuotas gausumas ploto vienete yra gana dideli. Kadangi lydekų laimikius 2014-2015 m. sudarė vien tik įžuvintų individų generacijas amžiumi atitinkančios žuvys, galima teigti, kad 2011 m. vykdytas lydekų įveisimas buvo išties efektyvus. Tuo tarpu įveisimo generaciją atitinkančio amžiaus sterkų laimikiuose nepasitaikė. 2014 m. sterkų įveisimo efektyvumas negalėjo būti tinkamai įvertintas dėl pernelyg mažo individų dydžio apskaitos metu, tačiau 2012 m. suleidimo sterkai turėjo būti efektyviai gaudomi. Nepasitaikė laimikiuose ir šamų, nors 2014-2015 m. jie turėjo būti pasiekę būtent tokį dydį, kuomet statomaisiais tinklais yra gaudomi efektyviausiai. Įdomu tai, kad, į Galuonų ež, 2010 ir 2012 m. suleistų šamų generacijas amžiumi atitinkantys šamai pasitaikė su Galuonų ež. besijungiančiuose Išnarų ir Kertuojų ežeruose, nors nei 2010, nei 2012 m. į pastaruosius ežerus šamai nebuvo leisti. Didelė tikimybė, kad didžioji dalis į Galuonų ež. suleistų šamų tiesiog išmigravo. Apibendrinant, Galuonų ež. įveisimas šamais ir sterkais 2010-2012 m. laikotarpiu nedavė pageidaujamo efekto, ir tik lydekų įveisimas 2011 m. buvo išties rezultatyvus.