Ežeras Bebrusai

Ežeras priklauso Šventosios baseinui. Rytiniai ežero krantai aukšti, iki 20-25 m, vakariniai lėkšti. Užpelkėjimas nežymus. Vakarinės įlankos bei pietrytinės dalies krantuose pievos ir sodybos, likusią ežero dalį supa miškai. Vyraujantis gruntas – smėlis. Ežero plotas – 367 ha, vidutinis gylis – 7 m, didžiausias gylis – 24 m. Termiškai ežeras vidutiniškai gilus, terminės stagnacijos metu temperatūra giliausioje vietoje siekia 5,8.

Baseinas Didžiausias

gylis, m

Vidutinis

gylis, m

Plotas valstybinės reikšmės

 ežerų  sąraše,  ha

Savivaldybė Tyrimų

 metai

Šventosios 24 7 367.4 Molėtų raj. 2014-2015

Išteklių būklė

Bebrusų žuvų išteklių būklė laikytina vidutine. Tokį įvertinimą lėmė itin maža plėšriųjų žuvų santykinė gausa bei siauras amžinių klasių spektras ešerių ir lydekų laimikiuose. Plėšriųjų žuvų santykinė biomasė sudaro tik apie 7% bendros žuvų biomasės (optimaliu atveju plėšriųjų žuvų biomasė turėtų sudaryti ≥ 20% bendros žuvų biomasės; rodiklis į indekso skaičiavimą neįtrauktas). Nors žuvų individų vidutinis svoris yra santykinai nemažas, ežere vyrauja mažiau vertingų rūšių žuvys (kuojos ir plakiai), todėl vertingų žuvų verslinės produkcijos ir bendros visų žuvų verslinės produkcijos santykis taip pat nėra palankus.

Žuvų įveisimo apimtys ir efektyvumas

2010-2015 m. laikotarpiu į Bebrusų ež. lydekos leistos 2010-2012 ir 2014 m., 2012 leisti sykai, 2013 m. – unguriai, o 2014 m. – šamai. Iš viso suleista daugiau kaip 100 tūkst. paaugintų ar vienvasarių lydekų, apie 160 tūkst. ungurių jauniklių, 14 tūkst. paaugintų bei vienmečių šamų. 2015 laimikiuose iš minėtų rūšių pasitaikė tik lydekos. Unguriai laimikiuose statomaisiais tinklais retai pasitaiko dėl natūralių priežasčių (įveisimo efektyvumas gali būti įvertintas tik atlikus specializuotus tyrimus), o šamų laimikiuose galėjo nepasitaikyti dėl mažo žvejybos efektyvumo (remiantis daugiamečių tyrimų duomenimis, laimikiuose statomaisiais tinklais dažniausiai pasitaiko tik ≥ 2+ amžiaus šamų individai). Tuo tarpu sykų įveisimas tikrai nedavė laukiamo efekto. Tyrimų metu sykų nesugauta, nors 2012 m. leisti ir 2015 m. 3+ amžių pasiekę sykai turėjo būti efektyviai gaudomi statomaisiais selektyviniais bei seliaviniais tinklais. Lydekų individų skaičius laimikiuose Bebrusų ežere taip pat nėra didelis, nors lydekų įleista pakankamai daug. Laimikiuose buvo 3 amžinių klasių žuvys, kurių dvi – 1+ ir 4+ atitinka 2014 ir 2011 m. suleistų žuvų generacijas. Realų lydekų įveisimo efektyvumą galėjo atsverti mėgėjiškos žvejybos poveikis, kadangi lydekos Bebrusų ežere mėgėjiškos žūklės įrankiais žvejojamos gana intensyviai.