Baltieji Lakajai

Ežeras priklauso Žeimenos baseinui. Krantai nuolaidūs ar vidutinio statumo, visą ežerą supa miškai, nendrynai fragmentiški, silpnai išsivystę. Vyraujantis gruntas – smėlis. Vanduo skaidrus, todėl seklesnėse vietose povandeninė augmenija gana gausi. Ežero plotas – beveik 700 ha, vidutinis gylis – 13,6 m, didžiausias gylis – 45 m.

Baseinas Didžiausias

gylis, m

Vidutinis

gylis, m

Plotas valstybinės reikšmės

 ežerų  sąraše,  ha

Savivaldybė Tyrimų

 metai

Žeimenos 45 13,6 699,8 Molėtų raj. 2014-2015

Išteklių būklė

Remiantis originalia išteklių būklės indekso versija, Baltųjų Lakajų žuvų išteklių būklė laikytina vidutine. Tokį įvertinimą lėmė itin maža plėšriųjų žuvų santykinė gausa bei siauras amžinių klasių spektras (ypač – lydekų laimikiuose). Plėšriųjų žuvų santykinė biomasė sudaro tik apie 5% bendros žuvų biomasės (optimaliu atveju plėšriųjų žuvų biomasė turėtų sudaryti ≥ 20% bendros žuvų biomasės; rodiklis į indekso skaičiavimą neįtrauktas). Nors žuvų individų vidutinis svoris yra santykinai nemažas, ežere vyrauja mažiau vertingų rūšių žuvys (konkrečiai – kuojos), neproporcingai didelis jaunų, neverslinio dydžio ešerių gausumas. Kita vertus, vertingų žuvų verslinės produkcijos ir bendros visų žuvų verslinės produkcijos santykis yra gana palankus.

Žuvų įveisimo apimtys ir efektyvumas

2010-2015 m. laikotarpiu į Baltųjų Lakajų ež. kasmet buvo leidžiami unguriai ir lydekos, o 2014 m. taip pat įleista ir šamų. Iš viso suleista daugiau kaip 800 tūkst. paaugintų ar vienvasarių lydekų, kiek mažiau kaip 800 tūkst. ungurių jauniklių, 14 tūkst. paaugintų bei vienmečių šamų. 2014-2015 laimikiuose iš minėtų rūšių pasitaikė tik lydekos. Unguriai laimikiuose statomaisiais tinklais retai pasitaiko dėl natūralių priežasčių (įveisimo efektyvumas gali būti įvertintas tik atlikus specializuotus tyrimus), tačiau stebina labai mažas lydekų individų skaičius laimikiuose bei maža amžinių klasių įvairovė. 2015 m. sugauti tik 2-jų amžinių klasių individai, kuomet 2013 m. laimikius sudarė 5 amžinių klasių žuvys. Tai lyg rodytų, kad įveisimas nedavė pageidaujamo efekto. Realų lydekų įveisimo efektyvumą galėjo atsverti mėgėjiškos žvejybos poveikis, kadangi Baltųjų Lakajų ežere mėgėjiško žūklės įrankiais lydekos žvejojamos labai intensyviai. Tuo tarpu šamų įveisimo efektyvumui mėgėjiška žvejybą poveikio padaryti negalėjo (jaunikliai suleisti 2014 m.). 2015 m. laimikiuose šamų galėjo nepasitaikyti tiek dėl mirtingumo, tiek dėl žvejybos efektyvumo. Remiantis daugiamečių tyrimų duomenimis, laimikiuose statomaisiais tinklais dažniausiai pasitaiko tik vyresni, 2+ ir vyresnio amžiaus šamų individai. Realų šamų įveisimo efektyvumą geriau atspindėtų 2 ar 3 metai po įveisimo vykdomi tyrimai.