Asavas

Ežeras priklauso Šventosios baseinui. Krantai lėkšti, pakrantės ištisai apaugę mišku, įlankose yra užpelkėjusių vietų. Priekrantėje ištisinė, iki 80-150 m pločio nendrių juosta. Ežere vyraujantis gruntas – dumblas, ir tik rytinėje priekrantėje – smėlis. Vanduo skaidrus, povandeninė augmenija gana gerai išsivysčiusi. Ežeras labai pratakus (per metus ežero vanduo pasikeičia ~ 5 kartus). Asavo plotas – 198 ha, vidutinis gylis – 4 m, didžiausias gylis – beveik 7 m.

Baseinas Didžiausias gylis, m Vidutinis gylis, m Plotas valstybinės reikšmės

 ežerų  sąraše,  ha

Savivaldybė Tyrimų

 metai

Šventosios 6,9 4,2 198,7 Zarasų raj. 2015

 

Išteklių būklė

Asavo ežero žuvų išteklių būklė laikytina vidutine. Nors žuvų individų vidutinis svoris yra santykinai nemažas, ežero žuvų bendrijoje vyrauja mažiau vertingų rūšių žuvys. Plėšriųjų žuvų santykinė biomasė sudaro apie 9,9% bendros žuvų biomasės (optimaliu atveju plėšriųjų žuvų biomasė turėtų sudaryti ≥ 20% bendros žuvų biomasės).

Žuvų įveisimo apimtys ir efektyvumas

2010-2015 m. laikotarpiu į Asavo ež. žuvys leistos 2011 – 2014 m.  2011-2012 m. leistos lydekos, 2013 m. leisti tik stikliniai unguriai, 2014 m. – unguriai, dvivasariai lynai, vienvasarės lydekos ir metiniai šamai. 2015 m. tyrimų metu sugauti 2+ amžiaus lynai ir 1+ amžiaus lydekos . Teoriškai, tai galėjo būti individai, į ežerą suleisti 2014 m. Apskaičiuotas 2+ amžiaus lynų gausumas siekia apie 50 vnt./ha, arba ~9,9 tūkst., o 1+ amžiaus lydekų – 63 vnt./ha arba ~12,5 tūkst. Tai yra 2-3 kartus daugiau, nei buvo suleista 2014 m. Akivaizdu, kad dalį šio kiekio sudaro natūralios reprodukcijos žuvys. Ankstesniu laikotarpiu, 2012 m. vykdytų tyrimų metu jaunesnių amžinių grupių lynų ir lydekų išvis nebuvo sugauta, todėl sunku įvertinti kokią lydekų ir lynų jauniklių dalį 2015 m. sudaro natūralios reprodukcijos, o kokią – įleistos žuvys. Bet, atsižvelgiant į tai, kad iš jaunesnių amžinių klasių laimikiuose pasitaikė tik įveistus individus amžiumi atitinkančių generacijų jaunikliai, galima teigti, kad lydekų ir lynų įveisimas buvo efektyvus. Tuo tarpu šamų Asavo ežere vykdytų tyrimų metu išvis nesugauta, nors deklaruojamas suleistų šamų skaičius yra išties didelis. Tai galėjo lemti tiek didelis suleistų šamų mirtingumas, tiek mažas žvejybos efektyvumas. Remiantis daugiamečių tyrimų duomenimis, laimikiuose statomaisiais tinklais dažniausiai pasitaiko tik vyresni, 2+ ir vyresnio amžiaus šamų individai. Realų įveisimo efektyvumą geriau atspindėtų 2 ar 3 metai po įveisimo vykdomi tyrimai.